88
8

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

Added by thannicha

0 reviews

Listed in Software

  • บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 200 ชั้น 29-30 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ประเทศไทย
  • +66 0-2100-3000-7
Contact Listing Owner

Contact the Listing Owner

To inquire about this listing, complete the form below to send a message to the listing owner.


ดำเนินการให้บริการและคำปรึกษา ด้านวิศวกรรม ซึ่งบริษัท ได้ก้าวเข้าสู่ วงการโทรคมนาคมอย่างรวดเร็ว และกลายเป็นบริษัทแนว หน้าในธุรกิจสื่อสาร โทรคมนาคมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ปัจจุบัน บริษัท เป็นผู้วางระบบวิศวกรรมโทรคมนาคมเบ็ดเสร็จให้กับ ภาครัฐ และ เอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

Add Your Review

Please login or register to add your review.

Vantage Theme – Powered by WordPress.
Skip to toolbar