Business Listings - ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล CMMI

Default

7

Add your review, 0 reviews

Global Process Innovations (GPI) Asia Co.,Ltd.

Listed in Software

+66 2 305 6801

496-502 Amarin Plaza 10th Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

Description: สามบริการหลักของเราซึ่งสามารถให้บริการทั้งในสถานที่และนอกสถานที่เป็นที่ปรึกษาด้านกระบวนการและการประเมินผลของกระบวนการขององค์กรการฝึกอบรมกระบวนการและเครื่องมือในกระบวนการ

Read more...

Vantage Theme – Powered by WordPress.
Skip to toolbar